Introduktionsfilm
Ta ner

 
 Testa ditt sinne anonymt.
"Det kan vara svårt att ta första steget och testa din psykiska hälsa. Men på den här websajten kan du testa dig själv helt anonymt." 
  

hurmardu.se består av flera test vilket täcker de största folkliga psykiatriska sjukdomarna. hurmardu.se riktar sig till alla och mäter risken för:
  • Depression
  • Ångest
  • Stress
  • Alkoholvanor
  • Spelberoende

Hur funkar det?
Du svarar på ett antal frågor.
Efter att du har svarat på frågorna ger vi dig en bedömning.

Tar det lång tid?
Det går snabbt. Inom 15-20 minuter har du svar. 
Du bör upprepa testet efter en tid för att se om ditt psykiska tillstånd har förändrats.


Vad baseras testerna på?
Testerna på ”Hur mår du?” websajt baseras på beprövade test med vetenskaplig evidens som bland annat används inom forskning och i vården.
För att börja testerna klicka på länken nedan:

Börja med testerna


 
Testerna i "Hur mår du?" är:
DAS skalan mäter din Depression, Ångest och Stress. Testet består av fyrtiosex frågeställningar. Du svara på varje fråga och genom att välja den siffra (0, 1, 2 eller 3) som motsvarar hur väl frågan passar överens med hur du har varit den senaste veckan. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Lägg inte ner för mycket tid på varje fråga. Efter det analyseras dina svar och programmet ger dig en bedömning. DAS betyder Depression Anxiety Stress.
 
AUDIT skalan är ett hjälpmedel i att identifiera personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Tolkningen behöver värderas i ett större sammanhang och AUDIT kan inte ensamt ställa diagnosen alkoholberoende. Efter testet ger AUDIT en tolkning av dina svar för bedömning av alkoholmissbruk. AUDIT betyder Alcohol Use Disorders Identification Test.
 
PGSI skalan är självskattnings eller egenbedömningstest för index av spelproblem eller spelberoende. Skalan ger dig en uppfattning huruvida du behöver ta till åtgärder eller inte för ditt spelande. Efter det analyseras dina påståenden och programmet ger dig en bedömning. PGSI betyder Problem Gambling Severity Index.
 

Introduktionsfilm