Välj Test:


DAS skalan

DAS skalan mäter din Depression, Ångest och Stress. Testet består av fyrtiosex frågeställningar. Du svara på varje fråga och genom att välja den siffra (0, 1, 2 eller 3) som motsvarar hur väl frågan passar överens med hur du har varit den senaste veckan. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Lägg inte ner för mycket tid på varje fråga. Efter det analyseras dina svar och programmet ger dig en bedömning. DAS betyder Depression Anxiety Stress.
 
AUDIT skalan

AUDIT skalan är ett hjälpmedel i att identifiera personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Tolkningen behöver värderas i ett större sammanhang och AUDIT kan inte ensamt ställa diagnosen alkoholberoende. Efter testet ger AUDIT en tolkning av dina svar för bedömning av alkoholmissbruk. AUDIT betyder Alcohol Use Disorders Identification Test.
 
PGSI skalan

PGSI skalan är självskattnings eller egenbedömningstest för index av spelproblem eller spelberoende. Skalan ger dig en uppfattning huruvida du behöver ta till åtgärder eller inte för ditt spelande. Efter det analyseras dina påståenden och programmet ger dig en bedömning. PGSI betyder Problem Gambling Severity Index.